ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ: Oλιγομελή, αλλά και κλειστά κατόπιν συμφωνίας.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Είτε αποκλειστικά, είτε ως συμπληρωματικά των μαθημάτων στο τμήμα, κυρίως για λόγους προσαρμογής στην αρχή.

ΒΙΒΛΙΑ: Γραμμένα από τους καθηγητές του φροντιστηρίου. Παρέχονται δωρεάν. Πλήρως καταρτισμένα, θεωρίας, μεθοδολογίας, ασκήσεων όλων των επιπέδων και μορφών, παραδειγμάτων, barcodes που παραπέμπουν στις πιο γνωστές τράπεζες αλλά και σε λυμένες ενδεικτικές ασκήσεις τους.

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου μας, με τράπεζες θεμάτων, ομαδοποιημένα παραδείγματα ειδικών θεμάτων, αντιπροσωπευτικές λυμένες ασκήσεις, διαγωνίσματα, κ.τ.λ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 3ΩΡΑ & ΩΡΙΑΙΑ): Τα επαναληπτικά είναι 3ωρα και γράφονται σε τρεις τουλάχιστον κύκλους (έναρξη αρχές Οκτωβρίου), με συγκεκριμένο πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα επαναληπτικά διαγωνίσματα του τρίτου κύκλου είναι ολικά της ύλης και επιπέδου πανελλαδικών εξετάσεων, αν αφορούν την Γ' Λυκείου.

Τα ωριαία (tests), αφορούν στοχευμένη ύλη, γράφονται μέσα στην εβδομάδα και στον κατάλληλο χρόνο που θα επιλεγεί από τον αρμόδιο καθηγητή. Ένα τουλάχιστον ανά τρίμηνο.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ, κατά την διάρκεια της χρονιάς, όταν αυτό χρειαστεί, στην περίπτωση που ο μαθητής, για οποιουσδήποτε λόγους, έχει απορίες ή κενά, που δεν μπορούν να καλυφθούν μέσα στο τμήμα.

ΕΝΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ (ΔΙΑΡΚΗΣ). Επί πλέον δύο γενικές προκαθορισμένες εννημερώσεις, το τελευταίο Σάββατο του Νοεμβρίου και το πρώτο του Μαρτίου, εκτός απροόπτου, οπότε η εννημέρωση γίνεται το επόμενο.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ, σε κάθε μάθημα, που να αποτελούνται από μαθητές με παρόμοιο επίπεδο γνώσεων, ώστε και ο μαθητής που δεν έχει ιδιαίτερα «κενά», να προχωρά πιο εντατικά σε επόμενες γνώσεις, αλλά και ο μαθητής με περισσότερα «κενά», να μπορεί πιο οικεία να τα καλύψει, παράλληλα με τις τρέχουσες γνώσεις.